Total Pageviews

Monday, July 21, 2014

สนุกเวอร์!!!!!!!

จากคนที่ไม่เคยมีใครในหัวใจจนวันนี้....
มีเธอเดินเข้ามา....รู้ไหมมันทำให้ทุกๆวัน
ของฉันมีคุญค่าทำให้ฉันรู้ว่าความรักมีค่าเพียงได้